Процедури

Процедура № 4159 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 06.04.2020
Втора дата
Начална цена 33,647.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205143

Данни за дървесината

Обект/и № 205143
Дървесен вид чб, бб, цр, мждр, здб, кдб,
Едра 43 куб.м.
Средна 794 куб.м.
Дребна 119 куб.м.
Технологична 535 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1491 куб.м.