Процедури

Процедура № 4160 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 09.04.2020
Втора дата
Начална цена 17,609.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205144

Данни за дървесината

Обект/и № 205144
Дървесен вид чб, дгл,
Едра 29 куб.м.
Средна 315 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
Технологична 284 куб.м.
За огрев 120 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 782 куб.м.