Процедури

Процедура № 4161 на ДГС Стара Загора

Процедура № 4161 на ДГС Стара Загора от 09.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 09.04.2020
Втора дата
Начална цена 22,407.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205145

Данни за дървесината

Обект/и № 205145
Дървесен вид чб, цр, кгбр
Едра 233 куб.м.
Средна 192 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 387 куб.м.
За огрев 175 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 990 куб.м.