Процедури

Процедура № 4167 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 29.04.2020
Втора дата
Начална цена 603,710.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 2012 – 1, 2016 – 1, 2020 – 1, 2024 – 1, 2025 - 1;
Дървесен вид чб, бл, изгр, цр, кгбр,
Едра 155 куб.м.
Средна 2079 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 6594 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8849 куб.м.