Процедура № 4173 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 26.05.2020 180,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско-бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, включително ремонт и доставка на резервни части и консумативи за МПС – собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен, стопанисвани от ЦУ на предприятието, за срок до 24 месеца.”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.