Процедура № 4180 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 05.05.2020 186,196.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
200Д-1 дб, цр, чб 214 куб.м. 557 куб.м. 21 куб.м. 371 куб.м. 1527 куб.м. 0 куб.м. 2690 куб.м.