Процедури

Процедура № 4233 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 15.05.2020
Втора дата
Начална цена 27,712.84 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ № 2016 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“

Данни за дървесината

Обект/и № ОБЕКТ № 2016
Дървесен вид дб, цр,гбр, бк, кгбр
Едра 112 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 253 куб.м.
За огрев 236 куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Всичко 633 куб.м.