Процедури

Процедура № 4247 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 21.05.2020
Втора дата
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет "Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Хасково"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.