Процедури

Процедура № 4251 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 15.05.2020
Втора дата
Начална цена 37,807.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2007 от ГП за 2020 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2007
Дървесен вид здб, лп, гбр
Едра 2 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 859 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 906 куб.м.