Процедури

Процедура № 4254 на ДГС Хасково

Процедура № 4254 на ДГС Хасково от 12.06.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 12.06.2020
Втора дата
Начална цена 6,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита
Предмет „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Хасково”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.