Процедури

Процедура № 4259 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 21.05.2020
Втора дата
Начална цена 20,168.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2016,2017
Дървесен вид чб, бл, здб, цр
Едра 19 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 493 куб.м.
За огрев 376 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 913 куб.м.