Процедури

Процедура № 4270 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 25,050.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2005.

Данни за дървесината

Обект/и № 2005
Дървесен вид бл, чб
Едра 18 куб.м.
Средна 483 куб.м.
Дребна 55 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 446 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1002 куб.м.