Процедури

Процедура № 4272 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 27.05.2020
Втора дата
Начална цена 1,800.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС ЦАРЕВО“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.