Процедури

Процедура № 4285 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 26.05.2020
Втора дата
Начална цена 295,507.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“

Данни за дървесината

Обект/и № ОБЕКТ № 2013, ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 И ОБЕКТ №2017
Дървесен вид дб,цр, бк, кгбр, игбр, трп
Едра 637 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2013 куб.м.
За огрев 3316 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Всичко 6012 куб.м.