Процедури

Процедура № 4332 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 10.06.2020
Втора дата
Начална цена 25,454.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид чб, бл;
Едра 32 куб.м.
Средна 232 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 786 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1059 куб.м.