Процедури

Процедура № 4333 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 10.06.2020
Втора дата
Начална цена 58,594.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 2026 - 1
Дървесен вид чб, бл;
Едра 32 куб.м.
Средна 232 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 786 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1059 куб.м.