Процедури

Процедура № 4336 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 27.05.2020
Втора дата
Начална цена 37,350.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Договаряне за продажба на прогнозни количества дървесина от обект №203-1 на територията на ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.