Процедури

Процедура № 4339 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 21.05.2020
Втора дата
Начална цена 13,544.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 66

Данни за дървесината

Обект/и № 66
Дървесен вид бл,бк,гбр,цр,здб
Едра 86 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 43 куб.м.
За огрев 270 куб.м.
ОЗМ 110 куб.м.
Всичко 510 куб.м.