Процедури

Процедура № 4340 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 08.06.2020
Втора дата
Начална цена 62,061.24 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит канкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2018
Дървесен вид избк, изгор, трп, цр гбр
Едра 2 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 1006 куб.м.
За огрев 1004 куб.м.
ОЗМ 502 куб.м.
Всичко 2565 куб.м.