Процедури

Процедура № 4342 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 21.05.2020
Втора дата
Начална цена 14,129.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205138

Данни за дървесината

Обект/и № 205138
Дървесен вид здб, бк, кгбр, мждр
Едра 12 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 155 куб.м.
За огрев 360 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 601 куб.м.