Процедури

Процедура № 4343 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 09.06.2020
Втора дата
Начална цена 21,080.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2015

Данни за дървесината

Обект/и № 2015
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 49 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 191 куб.м.
За огрев 535 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 807 куб.м.