Процедури

Процедура № 4344 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 09.06.2020
Втора дата
Начална цена 18,698.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2016

Данни за дървесината

Обект/и № 2016
Дървесен вид широколистна
Едра 80 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 165 куб.м.
За огрев 410 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Всичко 713 куб.м.