Процедури

Процедура № 4345 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 09.06.2020
Втора дата
Начална цена 7,514.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2017

Данни за дървесината

Обект/и № 2017
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 80 куб.м.
За огрев 180 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Всичко 289 куб.м.