Процедури

Процедура № 4348 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 09.06.2020
Втора дата
Начална цена 16,373.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2019

Данни за дървесината

Обект/и № 2019
Дървесен вид широколистна
Едра 84 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 242 куб.м.
За огрев 239 куб.м.
ОЗМ 52 куб.м.
Всичко 623 куб.м.