Процедури

Процедура № 4355 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 12.06.2020
Втора дата
Начална цена 302,834.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017, ОБЕКТ № 2018 и ОБЕКТ №2019 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“

Данни за дървесината

Обект/и № ОБЕКТ №2014 , ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017, ОБЕКТ № 2018 и ОБЕКТ №2019
Дървесен вид дб, цр,гбр, кгбр, бб, чб
Едра 1518 куб.м.
Средна 62 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2463 куб.м.
За огрев 2619 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 6678 куб.м.