Процедури

Процедура № 4361 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 28.05.2020
Втора дата
Начална цена 8,268.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 58

Данни за дървесината

Обект/и № 58
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 318 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 318 куб.м.