Процедури

Процедура № 4380 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 25.06.2020
Втора дата
Начална цена 138,271.10 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2013, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Дървесен вид чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак
Едра 69 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1045 куб.м.
За огрев 4785 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5993 куб.м.