Процедури

Процедура № 4398 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 05.06.2020
Втора дата
Начална цена 19,457.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2009

Данни за дървесината

Обект/и № 2009
Дървесен вид бк, гбр, дъб, шс
Едра 159 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 301 куб.м.
За огрев 212 куб.м.
ОЗМ 72 куб.м.
Всичко 746.00 куб.м.