Процедури

Процедура № 4410 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 08.06.2020
Втора дата
Начална цена 11,855.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара река, ЛСФ 2020, обект 2010

Данни за дървесината

Обект/и № 2010
Дървесен вид бб, чб
Едра 134 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 220 куб.м.
За огрев 36 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 451 куб.м.