Процедури

Процедура № 4421 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 10.06.2020
Втора дата
Начална цена 13,606.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2020, обект 205136

Данни за дървесината

Обект/и № 205136
Дървесен вид цр, здб, мждр
Едра 0 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 162 куб.м.
За огрев 377 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 579 куб.м.