Процедури

Процедура № 4446 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 15.06.2020
Втора дата
Начална цена 16,384.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 71

Данни за дървесината

Обект/и № 71
Дървесен вид бк,здб,трп,гбр,цр
Едра 13 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 31 куб.м.
За огрев 581 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 629 куб.м.