Процедури

Процедура № 4447 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 03.07.2020
Втора дата
Начална цена 162,693.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“

Данни за дървесината

Обект/и № ОБЕКТ №2015 , ОБЕКТ №2017 и ОБЕКТ №2020
Дървесен вид дб,цр, бб,чб,, кгбр,гбр
Едра 392 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1157 куб.м.
За огрев 1953 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 3522 куб.м.