Процедури

Процедура № 4460 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 06.07.2020
Втора дата
Начална цена 72,193.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, включена в годишния план за ползване за 2020 г. от обект № 64 в териториалния обхват на ТП „ДГС Котел”

Данни за дървесината

Обект/и № 64
Дървесен вид см, бк, ела, гбр, здб, бб, здгл
Едра 177 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 604 куб.м.
За огрев 577 куб.м.
ОЗМ 399 куб.м.
Всичко 1757 куб.м.