Процедури

Процедура № 4461 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 06.07.2020
Втора дата
Начална цена 12,538.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2027
Дървесен вид тп
Едра 116 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 403 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 586 куб.м.