Процедури

Процедура № 4469 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 08.07.2020
Втора дата
Начална цена 61,593.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 2031

Данни за дървесината

Обект/и № 2031
Дървесен вид здб,бл,гбр,цр,срлп
Едра 7 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 1576 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1584 куб.м.