Процедури

Процедура № 4472 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 17.07.2020
Втора дата
Начална цена 105,782.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2048
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1758 куб.м.
За огрев 1135 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2893 куб.м.