Процедури

Процедура № 4474 на ДГС Тича

Процедура № 4474 на ДГС Тича от 14.07.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 14.07.2020
Втора дата
Начална цена 7,217.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2022
Дървесен вид бк
Едра 64.2 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 64.2 куб.м.