Процедури

Процедура № 4475 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 02.07.2020
Втора дата
Начална цена 4,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата Продажба чрез договаряне
Предмет Продажба на добита дървесина чрез договаряне

Данни за дървесината

Обект/и № 2002-8
Дървесен вид дб
Едра 20 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 20 куб.м.