Процедура № 4475 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 02.07.2020 4,200.00 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Продажба чрез договаряне
Предмет Продажба на добита дървесина чрез договаряне

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2002-8 дб 20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м.