Процедури

Процедура № 4477 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 14.07.2020
Втора дата
Начална цена 62,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001, 2002, 2013, 2025
Дървесен вид тп, чб, здб, бл, мжд, кгбр
Едра 291 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1064 куб.м.
За огрев 47 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Всичко 1638 куб.м.