Процедури

Процедура № 4479 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 15.07.2020
Втора дата
Начална цена 76,743.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2020 и №2021
Дървесен вид бук,явор,здб,брз,бб,см,здгл,ела
Едра 13 куб.м.
Средна 589 куб.м.
Дребна 50 куб.м.
Технологична 668 куб.м.
За огрев 668 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1988 куб.м.