Процедури

Процедура № 4482 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 23.07.2020
Втора дата
Начална цена 53,669.99 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2018, 2020, 2026
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак
Едра 5 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 15 куб.м.
За огрев 2058 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2084 куб.м.