Процедури

Процедура № 4520 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 17.07.2020
Втора дата
Начална цена 70,694.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 76

Данни за дървесината

Обект/и № 76
Дървесен вид бк,гбр,здб,цр,бл,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4 куб.м.
За огрев 2715 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2719 куб.м.