Процедури

Процедура № 4534 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 11.08.2020
Втора дата
Начална цена 18,746.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от обект № 78- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 78
Дървесен вид цр, бл, здб, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 721 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 721 куб.м.