Процедури

Процедура № 4535 на ДГС Сливен

Процедура № 4535 на ДГС Сливен от 25.08.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 25.08.2020
Втора дата 26.08.2020
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Сливен“ за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.