Процедури

Процедура № 4538 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 11.08.2020
Втора дата
Начална цена 162,693.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2020 , ОБЕКТ №2021 , ОБЕКТ №2022 , ОБЕКТ №2023 , ОБЕКТ №2024 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“

Данни за дървесината

Обект/и № 2020; 2021; 2022; 2023; 2024
Дървесен вид бб,чб,дб,цр,гбр, трп,кгбр
Едра 392 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1157 куб.м.
За огрев 1953 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 3522 куб.м.