Процедури

Процедура № 4541 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 12.08.2020
Втора дата
Начална цена 20,110.07 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит канкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2022
Дървесен вид изгор, избк, гбр
Едра 8 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 216 куб.м.
За огрев 428 куб.м.
ОЗМ 160 куб.м.
Всичко 845 куб.м.