Процедура № 4543 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тунджа 30.07.2020 8,694.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2010 пяс, лбд, ббрс 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м.