Процедури

Процедура № 4544 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 17.08.2020
Втора дата
Начална цена 32,879.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, включена в годишния план за ползване за 2020 г. от обект № 65 в териториалния обхват на ТП „ДГС Котел”

Данни за дървесината

Обект/и № 65
Дървесен вид бк, гбр, здб, цр, чрш, бл
Едра 152 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 230 куб.м.
За огрев 240 куб.м.
ОЗМ 134 куб.м.
Всичко 756 куб.м.