Процедури

Процедура № 4545 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 18.08.2020
Втора дата
Начална цена 191,388.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, пбрс, срлп, чб
Едра 12 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 456 куб.м.
За огрев 3334 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3827 куб.м.