Процедури

Процедура № 4551 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 03.08.2020
Втора дата
Начална цена 14,456.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 79

Данни за дървесината

Обект/и № 79
Дървесен вид бк,здб,гбр,бл,трп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 556 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 556 куб.м.